best html templates

Směrnice č.15 - Soutěžní pravidla

Aktualizace 7.7.2017 - pro otevření kliknout na text

Dokumenty ke stažení

Aktualizace 2.1.2019

ITF

pro stažení kliknout na text

ČTA

pro stažení kliknout na text

členové:

Přihláška a prohlášení

Registrační karta člena ČTA


Náplň zkoušky na T.S. Kup a potřebné vybavení ke zkoušce

Náplň zkousek na T.S. Dan a vybavení ke zkoušce


Plná moc pro kauče nebo doprovodu pro potřebu cestování dopravním prostředkem do zahraničí nezletilého CZ/EN

Prohlášení rodičů na cestu nezletilého pro Českou republiku CZ

Souhlas obou rodičů s cestou nezletilého dítěte (UK)

Reverz - prohlášení a souhlas osoby s účastí na soutěži/semináři

Smlouva o reprezentaci ČR


trenéři:

Výkaz členů ČTA za kalendářní rok

Protokol ITF o zkouškách Kup.Dan

Záznam ČTA o provedených zkouškách na TS kup/Dan


ostatní:

Logo ČTA ke stažení EN

So-San Znojmo

pro stažení kliknout na text