Historie České Taekwondo Asociace z.s.

1990 - 2017

 • Škola So-San Znojmo začala svoji činnost v přelomu července a srpna roku 1992. Na veřejnosti se představila 15. 9. 1992 na exhibiční ukázce ve sportovní hale Znojmo.
 • V Prosinci roku 1992 jsme vstoupili pod Tělovýchovnou Jednotu Znojmo.
 • Oddíl TKD Znojmo byl 7. 9. 1993 přijat a zaregistrován do Českomoravského svazu Taekwon- Do ITF v Praze
 • 1.9.1993 vstupuje oddíl TKD pod Dům dětí a mládeže ve Znojmě
 • Oddíl TKD Znojmo byl 13. 10. 1995 přijat a zaregistrován pod číslem 5410 u Mezinárodní Federace Taekwon-Do ITF ve Vídni.
 • Škola TKD ITF So-San Znojmo byla 1. 9. 2003 přijata a zaregistrována do České národní unie Taekwon-Do ITF
 • 17. 6. 2008 požádala Česká Taekwondo Asociace ITF o přijetí k organizaci Choi Jung Hwa International Taekwondo Federation a ta ji přijala 22. 7. 2008 za svého člena.
 • Ministerstvo vnitra ČR registruje ČTA ITF od 22. 11. 2008 
 • Škola TKD ITF So-San Znojmo byla spolu se školou Hwa-Rang Jevišovice a Do-San Šumná dne  1. 9. 2008 přijata a zaregistrována do České Taekwon-Do ITF Asociace z.s.

Historie So-San Znojmo

1990 - 1997 Prvních sedm let

Vznik a rozvoj znojemské školy So-San je spojen s osobností pana Františka Macka, který školu založil a vedl až do roku 2020. Pouze díky němu je Taekwon- Do ve Znojmě tam kde je dnes.

 • Psal se rok 1990. Po moravském Brně se objevují náborové letáčky obsahující možnost naučit se tehdy v České republice zcela neznámému korejskému bojovému umění s velice lákavým názvem Taekwon-Do ITF. Vše bylo obohaceno skutečností, že výuku vedl korejský mistr pan Yun v té době držitel V. Danu, mezinárodní instruktor na Moravě a součastně hlavní trenér "Moravia Taekwon-Do Academie", kterou vedl pan Pavel Cigáň I. Dan. Tyto tréninky začal mezi jinými navštěvovat také pan František Macek studující v Brně. Tehdy byl v Čechách mezinárodním instruktorem pan mistr Hwang Ho Yong tehdy držitel V.Danu.
 • Květen 1992 Na schůzce mezi panem Pavlem Cigáněm a Františkem Mackem se zrodila myšlenka založení oddílu Taekwon-Do ITF ve Znojmě, který by byl součástí Moravia Taekwon-Do Academy v Brně . Srpnu 1992 Znojmo navštívil poprvé pan Cigáň, aby s panem Mackem vytvořil podmínky pro oficiální zahájení činnosti oddílu v září 1992. Ještě před koncem srpna 1992 se sešli přátelé pana Macka a začali s tréninky Taekwon-Do ITF ve Znojmě. Počátkem měsíce září 1992 se ve Znojmě objevily oficiální náborové letáky do oddílu. Svou roli sehrála skutečnost, že se tou dobou ve Znojmě konalo tradiční vinobraní a mnoha návštěvníkům se letáčky dostaly do rukou. 
 • V 15. září 1992 Taekwon-Do ITF se poprvé představilo ve sportovní hale TJ Znojmo při exhibiční ukázce naplánované na 16.hodinu. Bohužel, tato exhibice jednoduše vybouchla. Uskutečnila se až o hodinu později kvůli poruše " trabantu ,, kterým cestoval p. Cigáň se svým zástupcem. Měli dorazit také brněnští studenti , kteří měli předvést své umění. Ti ovšem nedorazili vůbec. Ti kteří vydrželi, měli možnost shlédnou miniaturní ukázku p. Cigáňe. I přes všechna úskalí se následující den 16. září 1992 v 16.hodin na hřišti ZŠ Sídliště Pražská sešlo 70! zájemců o výuku Taekwon-Do ITF. Z tohoto počtu zůstalo v oddílu 30 pravidelně trénujících studentů. 
 • Oddíl SO-SAN Znojmo byl po Moravia Taekwon-do Academy historicky druhou školou Taekwon-Do ITF, založenou na jižní Moravě. Následovala Třebíč a Bystřice pod Pernštejnem 
 • Prosinec 1992. V Třebíči se uskutečnily první závody registrovaných oddílů "Moravia Taekwon-Do Acakemie Brno". Náš oddíl získal umístění přesto, že od vzniku školy v září uběhly teprve tři měsíce. Soutěžili jsme v disciplínách Tull a Matsogi, kde jsme získali 2.místo Tul a 3.místo Matsogi. 
 • Únor 1993. Náš oddíl Taekwon-Do ITF byl zaregistrován u Tělovýchovné jednoty ve Znojmě a změnili jsme místo tréninků ze ZŠ sídliště Pražská na ZŠ ulice Mládeže. Byla to reakce na postupující krizi „Moravia Taekwon-Do Academie Brno“, která neuhrazovala pronájem tělocvičen, neplnila své závazky oddílům a spolupráce s ní se zúžila na vybírání zápisného jedenkrát v měsíci.
 • 11. února 1993. Proběhly první zkoušky pro členy oddílu na 9. kup na Střední zemědělské škole na Dvořákové ulici ve Znojmě. Jako zlý sen bylo pro nás zjištění, že zkoušky provedené panem Cigáněm jsou neplatné. Neměl totiž oprávnění zkoušky vůbec provádět, takže jsme si je zopakovali. 
 • Červen 1993. Zaniká „Moravia Taekwon-Do Academie“. Zůstává přes 200 členů v Brně, Třebíči 40, Bystřici 20, ve Znojmě přes 50. 
 • Prázdniny 1993. Poprvé jsme se prezentovali na veřejnosti exhibiční ukázkou na letním táboře v Jindřichovicích u Želetavy.
 • 1.září 1993. Oddíl ukončil svoji činnost u TJ Znojmo a vstoupil pod DDM Znojmo 
 • 7. září 1993. Za účasti paní Toiflové a pana Macka byla sepsána oficiální žádost o přijetí pod Českomoravský svaz Taekwon-Do ITF v Praze. 
 • 4. října 1993. Jsme přijati do Českomoravského svazu Taekwon-Do ITF jako historicky třetí oddíl na Moravě po „Moravia Taekwon-Do Academie“ a Opavském oddíle pod vedením pana Gilíka které oba zanikly.
 • Říjen 1993. DDM Znojmo pořádá v historickém centru města Znojma „Dětské limobraní“, na kterém jsme měli několik vstupů. Naše exhibiční ukázky mělo možnost shlédnout několik set obyvatelů a návštěvníků města Znojma. 
 • 23. října 1993. Shlédli jsme exhibiční vystoupení korejských mistrů v Českých Budějovicích. Bylo pro nás velikou inspirací v přípravě vlastních vystoupení. 
 • 21.února 1994. Navštívili jsme v Praze nového mezinárodního instruktora pana Son Song Guna VI.Dan, s nímž jsme až do jeho odjezdu v roce 1995 úzce spolupracovali. Pan Son byl také první korejský mistr, který navštěvoval náš oddíl. 
 • 7. – 9. března 1994. Hlavní trenér oddílu Taekwon-Do ITF ve Znojmě pan František Macek se v Praze zúčastnil prvního semináře generála Choi Hong Hi IX. Dan v České republice, pořádaného pro trenéry a reprezentanty České republiky. Na tomto semináři Choi Hong Hi, mimo jiné, představil svého studenta pana Mike Morningstar III.Dan. Zúčastnily se i hosté z Bulharska a Kypru. Ke konci semináře si generál Choi Hong Hi pozval všechny trenéry České republiky na přátelskou schůzku a nechal se informovat o činnosti všech škol a oddílů v ČR.
 • 9. dubna 1994. Petr Klaudinger 6.kup získal pro náš oddíl první zlatou medaili v Matsogi na Velikonočním poháru školy Kerberos Praha. Byl to ve své době největší turnaj v České republice , kterého se pravidelně účastnili všechny existující školy. 
 • O letních prázdninách 1994 jsme se poprvé zúčastnili letního tréninkového tábora DDM Znojmo v Podhradí nad Dyjí. Na táboře jsme měli veřejné tréninky se spoustou diváků. Později se někteří z nich stali i našimi kolegy. Na tomto táboře jsme se rozloučili s paní Hanzálkovou, vedoucí oddělení DDM Znojmo pod kterou spadal náš oddíl od září 1993 – 1995. 
 • 17.-18. prosince 1994. Ve sportovní hale TJ Znojmo se mělo uskutečnit mistrovství České republiky skupiny A, které se z technických důvodů nekonalo. Na akci přijeli nejvyšší představitelé I.T.F. z Vídně a s nimi i mezinárodní instruktor pro Rakousko Han Dok Sam VI.Dan. Přijel i Slovenský národní tým veden prezidentem slovenské Taekwon-Do ITF Federace panem Dr. Igorem Kováčem II.Dan a mezinárodním instruktorem pro Slovensko Ho Dae Sik VI.Dan. Pro zahraniční hosty a všechny zúčastněné byl zajištěn náhradní program - tréninkový seminář na ZŠ Václavské náměstí - o který se velkou měrou zasloužil pan Vladimír Machota III.Dan vedoucí a trenér školy Kwang – Gae Brandýs nad Labem. Od této akce se datuje jeho spolupráce s našim oddílem. I přes incident - kdy se v době rozjezdu škol do svých domovů, i přes svůj velmi pozdní příchod pokoušely některé kluby z jižní Moravy dosti neomaleným způsobem proniknout do budovy - sklidila akce veliký úspěch.
 • 7. března 1995. Pan mistr Ho Dae Sik VI.Dan navštívil náš trénink, který byl obohacen členy pražské školy Kerberos a jihočeského Lišova.
 • 18. – 19. března 1995 se uskutečnil jarní pohár města Znojma s účastí Slovenské republiky na ZŠ Vídeňská. Po organizační stránce se o průběh akce zasloužila velkou měrou škola Kerberos Praha. Ostravská škola nám pomohla se symboly Taekwon-Do ITF. Oddíl So-San Znojmo na tomto poháru nezískal žádnou medaili, ale určitě se neztratil! Největší cenu pro nás mělo , že se pohárová soutěž konala ve Znojmě. Byla také v historii Českého svazu Taekwon-Do ITF první na Moravě, kde se sjela až na jednu pražskou školu celá Česká republika. 
 • 1. – 2. dubna 1995. Zúčastnili jsme se mezinárodního semináře v Bratislavě, na kterém byli studenti ze Slovenska, Rakouska a České republiky. Seminář vedli mezinárodní instruktoři Slovenska a Rakouska.
 • 3. – 4. červen 1995. Toto datum bylo pro nás malým svátkem. Poprvé jsme se zúčastnili jako škola v Bratislavě semináře s generálem Cho Hong Hi XI. Dan.
 • 17.- 18. června 1995. V rekreačním středisku Keramiky Znojmo v Lančovské zátoce, se poprvé sešla reprezentace znojemského oddílu na víkendovém soustředění před nadcházejícím mistrovství České republiky v Praze.
 • 24.- 25. června 1995. Uskutečnilo se mistrovství České republiky žáků. Náš oddíl získal ve všech čtyřech soutěžních disciplínách Taekwon-Do ITF tři zlaté, tři stříbrné, jedno třetí místo a čtyři čtvrtá místa. Náš oddíl byl jedním z nejúspěšnějších když jsme končili na čtvrtém místě ze třinácti škol České republiky. 
 • Červen 1995. Provedli jsme dvě exhibiční ukázky v Prostějově, první mimo okres Znojmo. 
 • Prázdniny 1995. Náš oddíl se zúčastnil letního tábora DDM Znojmo v Podhradí nad Dyjí pod vedením nového vedoucího oddělení DDM Znojmo pana Mgr. Viktora Bugajeva.
 • Srpen 1995. Potřetí jsme se zúčastnili veliké akce pro děti na „Dětském dni“ v Příměticích.
 • 13. října 1995. Veliký den! Náš oddíl byl zaregistrován u mezinárodní Taekwon-Do Federace ve Vídni. Oddílu byla udělena Plaketa I.T.F. s registračním číslem 5410.
 • 18. října 1995 proběhla exhibice korejských mistrů v Brně a 24. října 1995 v Bratislavě. Obou jsme se zúčastnili. Byly pro nás velkou inspirací.
 • 5. listopadu 1995 proběhla ve Frýdku-Místku národní liga týmů na Moravě. Této ligy se zúčastnily týmy z Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Třebíče, Znojma a po třetí ve své historii začínající Brno. Náš oddíl získal třetí místo v Matsogi a v Tulu.
 • 16. – 17. prosince 1995. V Praze se konal Czech Open. Náš oddíl na něm zastupovali Petr Klaudinger a Michal Přibyl 
 • 5. ledna 1996 uspořádal přítel naší školy pan inženýr Jiří Ilčík majitel firmy EUROPARTNER Budo Show v Brně. Zde se nám naskytla jedinečná šance jak prezentovat naší školu na veřejnosti a před televizními kamerami Cabel Plus společně s námi vystupovali naší přátelé z rakouské školy Paek Du San Vídeň v čele s mezinárodním instruktorem Ham Dok Sam VI. Dan na konci ledna 1996 jsme předvedli malou exhibiční ukázku ve znojemském hotelu Dukla při příležitosti reprezentačního plesu.
 • 24. února 1996 se uskutečnilo Mistrovství ČR, na tomto mistrovství obsadil náš nejlepší závodník Petr Klaudinger 2. místo v Matsogi a tím byl definitivně přijat do širšího výběru České reprezentace juniorů. Michal Přibil získal 4. místo ve Wirok.
 • V březnu 1996 se uskutečnilo Mistrovství ČR v Českých Budějovicích zde obsadil 2. místo Michal Přibil ve Wiroku a 3. místo v Matsogi.
 • 7. dubna 1996 uspořádal pro naší školu exhibiční vystoupení v Memojanech u Vyškova náš přítel ing. Petr Knötig. Zde se nám naskytla jedinečná šance jak prezentovat naší školu na veřejnosti a před televizními kamerami.
 • 5.-7.července 1996. Část studentů naší školy se zajela podívat na juniorské mistrovství světa konané v Praze. 
 • 19.dubna 1997 opět pro nás uspořádal náš přítel pan ing. Petr Knötig další exhibiční vystoupení v Memojanech u Vyškova.Toto exhibiční vystoupení bylo obohaceno o vystoupení znojemské školy Vo Dao Vietnam. Naší škole se podařilo uspořádat jedinečné soustředění, které nemělo již nikdy více obdoby v České republice. Znojmo hostilo od 12. do 24. července 1997 výběr polských studentů z různých škol z celého Polska. Soustředění zorganizovali František Macek, Luboš Dohnal spolu s polským přítelem Janusz Vlizlo I. Dan a jeho přátelé Jaroslaw Suska IV. Dan a Anita Pasek III. Dan. Soustředění obsahovalo 25 hodin vyčerpávajícího tréninku, 10 hodin teorie, 22 hodin sportovních aktivit, 168 hodin věnovaných poznávání Znojma a okolí Znojma, spojené s výletem do Vídně současně s návštěvou ITF. Z tohoto soustředění čerpala naše škola do budoucna. 
 • 4 – 5. října 1997 se vydala 6i členná skupinka na první závody do zahraničí a to na první otevřené mistrovství Itálie v Riccione. I když jsme zde nezískali žádnou medaily nikdo z našich závodníků nevypadl v prvním kole. A náš závodník Jiří Vávra se zapsal do podvědomí všech zúčastněných nejdelším soubojem. Po turnaji jsme navštívili samostatný stát San Marino.
 • 25. října 1997 se uskutečnilo II. Otevřené mistrovství Slovenska konané v Košicích tohoto mistrovství se za naší školu zúčastnilo 12 závodníků a 5 členů výpravy. Na tomto turnaji jsme pro naší školu získaly první medaile ze zahraničí a to dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Na konci turnaje jsme si udělali krátký výlet po Vysokých Tatrách.
 • Na začátku prosince 1997 jsme společně s DDM Znojmo uspořádali pro naše členy Mikulášský trénink v Bílém domě. Tohoto tréninku se zúčastnil Jiří Binder spolu se svým bratrem kteří ochrnuli po autonehodě.
 • 22. listopadu 1997 uspořádal trenér Vídeňské školy Paek Du San Richard Frank III. Dan seminář společně s mezinárodním instruktorem Pank Chol Nam VII. Dan pro jeho a naší školu.
 • 15 – 17. prosince 1997 se zúčastnilo 8 studentů semináře s Gen. Choi Hong Hi IX. Dan ve Varšavě
 • ...

To byla první léta školy So-San Znojmo, svázána s rozvojem Taekwon-Do ITF na Jižní Moravě.