Hwang Ho Yong, osobnost světového Taekwon-Do ITF

Český svaz Taekwon Do ITF je takřka jedinou organizací z veliké rodiny všech bojových umění v České republice, kde vyučuje umění sebeobrany dlouhodobě  korejský mistr, mezinárodní instruktor ITF pro Českou republiku, Hwang Ho Yong (IX. Dan).

Hwang Ho Yong se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sin-Uiz, které leží v KLDR nedaleko čínských hranic. Taekwon-Do začal cvičit ve svých 13 letech, když zpočátku upřednostňoval basketbal a gymnastiku. Po čase mu však Taekwon-do natolik učarovalo, že mu začal věnovat všechen volný čas. Nebylo divu, vždyť Taekwon-du se v té době věnovali také jeho starší bratři i sestra. Díky píli a dobrým učitelům, na které rád vzpomíná, v přísném a tvrdém korejském systému výcviku Taekwon-do dosáhl mistrovského stupně I. Dan již v 17 letech. 

V této době se již také zformovala jeho představa o budoucí kariéře, kterou se stalo jak jinak než právě Taekwon-do. Po absolvování střední školy se přihlásil na vysokou školu sportu, po jejímž absolvování začal pracovat v korejské federaci Taekwon-Do ITF. Ve 28 letech úspěšně složil před dnes již legendárním zakladatelem Taekwon-do, prezidentem mezinárodní federace Taekwon-do (ITF), generálem Choi Hong Hi (IX. Dan) zkoušku na IV. Dan, čímž se tak stal také mezinárodním instruktorem s právem vyučovat Taekwon-do ITF. 

Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se dnes při soutěžích Taekwon-do ITF označují jako speciální přerážecí techniky (korejsky "t-ki"). V nich se stal ve své generaci nepřekonaným, když hned dvakrát v této disciplíně zvítězil na mistrovství Koreje. Instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení se díky tomu dostaly i do základní učebnice taekwon-do, 15-ti dílné encyklopedie, jejíž autorem je sám generál Choi Hong Hi (1918-2002). Ten o Hwangovi prohlásil, že jen díky němu mohl povýšil kopy ve výskoku na kopy v letu, neboť právě Hwang Ho Yong mu jako první prakticky dokázal, že v jednom výskoku se dá technicky správně provést 3 i více kopů za sebou. 

V letech 1982 - 1986 proto procestoval Hwang Ho Yong spolu s korejským exhibičním týmem Itálií, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a pak především pro bojová umění prestižní Čínu. V řadě těchto zemí byl ohlas těchto exhibic základem pro růst popularity Taekwon-Do ITF vedoucí až k založení národních federací. 

Pro nás všechny přelomovém roce 1987, přijel Hwang Ho Yong jako mladý jednatřicetiletý instruktor ITF, po dohodě na tři roky, do tehdy ještě socialistického Československa, aby se i zde začalo vyučovat moderní umění sebeobrany Taekwon-Do a mohla, zde být později založena národní federace Taekwon-Do. To se mu u nás také zanedlouho podařilo a 19. července 1990 byla Československá federace Taekwon-Do, coby zcela funkční organizace, přijata do ČSTV. Svoji „první“ misi pak v České republice Hwang Ho Yong ukončil v roce 1992, kdy již společně s prvním českým reprezentačním týmem odcestoval na 8. seniorské mistrovství světa v Taekwon-Do ITF do Koreje, které se zde v termínu 10. – 15. září 1992 konalo. V té době již 8 českých studentů absolvovalo zkoušku na II. Dan a skoro 40 pak zkoušku na I. Dan.

Následně v Koreji se Hwang Ho Yong stal vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon -Do ITF. V letech 1994 - 1995 byl Hwang Ho Yong vyslán podpořit rozvoj Taekwon -Do ITF v Indii, odkud se na četné žádosti a na základě mnoha jednání mezi Českým svazem Taekwon -Do ITF a mezinárodní federací Taekwon -Do (ITF) vrátil zpět do České republiky, aby zde mohl pokračovat ve výuce. Na podzim roku 1995 se tak Hwang Ho Yong již coby mistr Taekwon -Do (7. Dan) opět do České republiky vrátil a nepřijel sám. Společně s ním přijela také jeho žena a nově i jeho malá dcera. Následující rok se pak mistru Hwangovi narodil syn. 

Na podzim roku 2000 odjel mistr Hwang opět i se svoji rodinou zpět domů do Koreje, když byl jmenován v rámci ITF předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon -Do ITF. K nám do České republiky se pak vrátil v prosinci 2002. Na světovém kongresu ITF v roce 2003 v Řecku mistr Hwang slavnostně převzal z rukou prezidenta ITF, pana Chang Unga certifikát na 8. Dan s pořadovým číslem K-8-4 (Korea - 8.Dan - 4 v pořadí). Tímto se zařadil mezi jedny z nejvyšších technických stupňů v Taekwon -Do ITF a zároveň také mezi osobnosti světového Taekwon -Do ITF. 

V současné době je to mistr Hwang Ho Yong , kdo je v rámci Českého svazu Taekwon -Do ITF oprávněn udělovat všechny vyšší žákovské i mistrovské technické stupně v Taekwon -Do ITF, kdo dohlíží nad výukou ve všech 30 českých i moravských školách Taekwon -Do ITF, kdo osobně vede technické i trenérské semináře, kdo se podílí na přípravě juniorských i seniorských reprezentantů České republiky, kdo přezkušuje studenty trenérské školy FTVS UK Praha ze specializace Taekwon -Do ITF a kdo především působí jako hlavní slučovací prvek všech studentů Taekwon -Do ITF u nás. 

Před lety měl mistr Hwang , jak sám přiznává, radost především z toho, když jej někdo z jeho učitelů pochválil, nebo když dokonale zvládl novou techniku. Avšak po tom, co se poprvé představil sám v roli učitele a mistra, se dívá na věci poněkud jinak. Chce být především dobrým pedagogem a mistrem. Možná i proto vzpomíná na okamžiky radosti spojené nejen se založením samostatného Českého svazu Taekwon -Do ITF, ale i na okamžiky, kdy udělil první černý pásek českém studentovi, Jirkovi Gazdovi, který mimochodem dodnes Taekwon -Do ITF cvičí. Radost má z úspěchů českého Taekwon -Do na světových i evropských soutěžích, kdy všichni jeho žáci dosáhli řady skvělých výsledků. Od roku 1992 získali čeští reprezentanti v Taekwon -Do ITF více jak 450 medailí z mistrovství Evropy a mistrovství světa, včetně několika titulů mistrů světa, čímž se Česká republika dlouhodobě řádí mezi absolutně nejlepší země na světě. 

A s čím ještě není zcela spokojen? Snad jen s nepochopením významu BUDO u některých žáků Taekwon -Do, či nedodržováním všech jeho zásad a etiky. Mnozí také zjednodušeně chápou bojové umění Taekwon -Do pouze jako sport, bez snahy zdokonalovat se nejen fyzicky, ale i duševně v morálce, etice i filosofii.