Směrnice č. 14 - zkoušky na TS Dan  

22.7.2021


Náplň zkoušek na T.S. Dan a veškeré potřebné vybavení k této zkoušce:


Minimální časový interval ke zkoušce na T.S. Dan

I.Dan Minimální časový interval od zkoušky na 1. kup do zkoušky na I. Dan je 18 měsíců a nejdříve 3,5 roku od uděleni 10.Kupu.
II. DAN 2 roky
III. DAN 3 roky
IV. DAN 4 roky
V. DAN 5 let
VI. DAN 6 let
VII. DAN 7 let
VIII. DAN 8 let
IX. DAN 9 let

Částka poplatku za zkoušku na TS Dan se rozděluje následovně:


Cena zkoušky I. DAN 100,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci  5 ,- USD; zkoušejícímu 20 ,- USD; poplatek pro ITF 75 ,-USD


Cena zkoušky II. DAN 150,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci 7,50 USD; zkoušejícímu 30 ,- USD; poplatek pro ITF 112,50USD


Cena zkoušky III. DAN 200,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci 10,- USD; zkoušejícímu 40 ,- USD; poplatek pro ITF 150.-USD


Cena zkoušky IV. DAN 300,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci 15,- USD; zkoušejícímu 60 ,- USD; poplatek pro ITF 225,-USD


Cena zkoušky V. DAN 400,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci 20 USD; zkoušejícímu 80,- USD; poplatek pro ITF 300,-USD


Cena zkoušky VI. DAN 550,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

z toho pro národní organizaci 27,50 USD; zkoušejícímu 110 ,- USD; poplatek pro ITF 412,50USD


Cena zkoušky VII. DAN 700,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

poplatek pro ITF 700USD


Cena zkoušky VIII. DAN 700,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč

poplatek pro ITF 7000USD


Cena zkoušky IX. DAN 700,- USD + náklady na zkoušky 500,- Kč
poplatek pro ITF 700USD

Z poplatku předepsaného ITF a z nákladů na zkoušky částka vrácená v případě neúspěšných zkoušek na T.S. Dan:

I. DAN 75,- USD 0,- Kč
II. DAN 112,5,- USD 0,- Kč
III. DAN 150,- USD 0,- Kč
IV. DAN 225,- USD 0,- Kč
V. DAN 300,- USD 0,- Kč
VI. DAN 412,5,- USD 0,- Kč
VII. DAN 700,- USD 0,- Kč
VIII. DAN 700,- USD 0,- Kč

IX. DAN 700,- USD 0,- Kč 


1. Každý sdružený subjekt České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále ČTA) má právo navrhnout, své členy na udělení technického stupně (dále TS) Dan. 

2. Navržení kandidáti na TS Dan musí být řádnými členy ČTA a oddílu, jež je sdruženým subjektem ČTA
3. Každý sdružený subjekt ČTA, který navrhuje kandidáty na TS Dan musí mít uhrazený členský příspěvek ČTA
4. Na TS Dan navrhuje kandidáta instruktor, technická komise ČTA a vedoucí oddílu.
5. Písemný návrh, za každého kandidáta na TS Dan se zasílá technické komisi ČTA jeho trenér
6. V případě, že kandidát na TS Dan je členem oddílu, který jej na TS Dan navrhuje, kratší dobu než 6 měsíců (t.j. od přestupu do nového oddílu do data zkoušky), musí být součástí návrhu také souhlas vedoucího předchozího oddílu.
7. Po uzávěrce přihlášek na konkrétní termín zkoušek předloží technická komise ČTA seznam kandidátů Radě ČTA ke schválení. Připuštění kandidátů na zkoušky schvaluje Rada ČTA z hlediska formálního a legislativního, předseda zkušební komise z hlediska technického. Kandidát je schválen ke zkoušce, dojde-li ke konsensu obou odpovědných subjektů.
8. Nejpozději 2 týdny před datem zkoušek oznámí technická komise ČTA oddílům schválení nebo neschválení jejich uchazečů o zkoušky na TS Dan.
9. Při registraci uchazečů před zkouškou předloží vedoucí oddílu, nebo odpovědný zástupce oddílu za příslušného kandidáta zkušební komisi :
a) strojem, nebo na PC kompletně vyplněný formulář I.T.F. v anglickém jazyce
b) poplatek pro ITF a ČTA
c) 2 podepsané průkazové fotografie. (jedna přilepená na vyznačené místo formuláře, druhá připevněná k formuláři kancelářskou sponkou).
10. Zkoušce musí být přítomen vedoucí oddílu, nebo odpovědný zástupce oddílu.
11. V případě, že zkouška nebude úspěšně složena, bude neúspěšnému kandidátu vrácena pouze krácená částka poplatku předepsaného ITF, poplatek pro ČTA vrácen nebude.
12. Každý žadatel nastoupí ke zkoušce v čistém oficiálním Doboku ITF. Oficiální zástupci oddílů zkoušených kandidátů musí být oblečeni ve společenském oděvu nebo v Doboku.
13. Zkoušky na TS Dan jsou skládány před zkušební komisí ČTA, v jejímž čele je předseda zkušební komise.
14. V průběhu zkoušek jsou všichni přítomní povinni chovat se důstojně a dle zásad Taekwon-Do ITF. Pět minut před zahájením zkoušek musí být všichni uchazeči o zkoušky již připraveni a v tichosti nastoupeni na svých místech. Po úvodním pozdravu složí všichni kandidáti na TS Dan slib Taekwon-Do ITF
15. V případě, že kandidát na T.S. Dan nesplní některou z výše uvedených podmínek, nemusí být ke zkoušce připuštěn.
16. Pokud se řádně přihlášený uchazeč na nejblíže vyhlášený termín zkoušek z jakýchkoliv důvodů nedostaví, je nutné, pokud zájem o složení zkoušky i nadále trvá, aby byl vedoucím oddílu zaslán na ČTA nový aktualizovaný písemný návrh.
17. Za přípravu a průběh zkoušek odpovídá technická komise ČTA
A) Minimální časové intervaly mezi zkouškami :
Termín vykonání zkoušky musí respektovat minimální časový interval od předchozí zkoušky dle pravidel I.T.F. Minimální časový interval od zkoušky na 1. Kup do zkoušky na I. Dan je 18 měsíců a nejdříve 3,5 roku od uděleni 10. Kupu. Do této doby se nezapočítává období mezi ukončením členství v jednom oddílu a vstupem do druhého oddílu (při přestupu) a období, kdy kandidát přerušil členství v ČTA
B) Redukce minimálního časového intervalu mezi zkouškami :
Dle platných předpisů ITF lze redukovat minimální časový interval na TS Dan v souvislosti s absolvováním mezinárodního semináře ITF takto : Za každý rok, ve kterém absolvuje minimálně 1 mezinárodní seminář ITF, si může od minimálního časového intervalu odečíst 1 měsíc. První absolvování mezinárodního semináře ITF jednorázově snižuje minimální časový interval o 6 měsíců. 

Odkaz na potřebné dokumenty ke stažení

vybrat potřebný dokument, stáhnout, vyplnit a přinést trenérovi