Směrnice č. 7  - trenérské třídy  ČTA

1.7.2017

   

1. Sdružené subjekty České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále jen oddíl) nesmí umožnit ve svém oddíle vést výuku Taekwon-Do ITF osobám bez platného pověření ČTA. Výjimku z tohoto nařízení může povolit ve výjimečných případech pouze prezident ČTA, a to jen po omezenou dobu. 
2. Na základě pravidel ITF (Encyklopedie svazek I, strana 123, odstavec A,B,C) může pověřený trenér vyučovat techniky a vést výuku (trénink) dle svého technického stupně v rámci ČTA takto:
I. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až 5. kupu
II. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až 3. kupu
III. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až 1. kupu
IV. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až I. Danu
V. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až II. Danu
VI. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až III. Danu
VII. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až IV. Danu
VIII. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až V. Danu
IX. Dan - vyučovat techniky resp. držitele 10. až VII. Danu

3. V rámci ČTA může vést trénink kvalifikovaný trenér, nebo asistent trenéra


4. Minimální požadavky pro asistenta trenéra:

a) věk minimálně 16 let
b) technický stupeň 2. kup nebo vyšší
c) účast na předepsaných školeních a seminářích pořádaných ČTA

Asistent trenéra, není oprávněn vyučovat nové techniky Taekwon-Do ITF, a to ani v případě že oddíl nemá jiného kvalifikovaného trenéra k dispozici (v tomto případě je nutné situaci řešit ve spolupráci s ČTA). Výjimku samostaného vedení tréninku v oddíle tvoří zastoupení trenéra, v případě jeho nepřítomnosti v oddíle (nemoc, jednorázová absence ap.). V tomto případě může asistent trenéra pouze procvičovat dříve probrané techniky. Asistent trenéra mladší 18-ti let nesmí vést trénink samostatně v žádném případě. V přítomnosti osoby starší 18-ti let pověřené prezidentem ČTA vest trénink může.


5. Minimální požadavky pro trenéra ČTA:
a) věk minimálně 18 let
b) technický stupeň I. Dan nebo vyšší
c) praxe minimálně 12 měsíců jako asistent trenéra
d) účast na předepsaných školeních a seminářích pořádaných ČTA
e) úspěšné absolvování školení rozhodčích ČTA

6. Trenéry a asistenty trenéra každého oddílu navrhuje a uděluje technická komise ČTA se souhlasem Rady. Rada má právo při rozhodování vzít v úvahu i další kritéria tak, aby pověření trenéra a asistenta trenéra bylo vždy v souladu se zájmy ČTA

7. Přezkušování z odborné části Taekwon-Do ITF zajišťuje technická komise ČTA. 


8. Na držitele technického stupně IV. Dan se automaticky pohlíží jako na kvalifikovaného trenéra ČTA.