Životopis zakladatele

Jen velice málo lidí se stalo ještě za svého života legendou. Korejský generál CHOI HONG HI, tvůrce moderního umění sebeobrany Taekwon-Do, mezi ně právem patřil. Narodil se 9. listopadu 1918 v malé korejské vesnici na severu země. V té době byla Korea dlouhá léta okupována Japonskem, což nesli všichni Korejci velice těžce. Choi již jako velice mladý aktivně bojoval za osamostatnění Koreje, zač byl také vyloučen ze školy. Později ve svých 19-ti letech odjel do Japonska, aby zde se svými vrstevníky studoval na univerzitě.


Zde se setkal s japonským bojovým uměním Karate, kterému se několik let věnoval pod přímým dohledem zakladatele stylu Shotokan, mistrem G. Funagoshim. Pod jeho vedením získal II. Dan. V Japonsku jej také zastihla 2. světová válka, ve které byl jako Korejec donucen bojovat v japonské armádě. Z ní zakrátko společně s několika dalšími korejskými přáteli dezertoval, nicméně byli všichni posléze zajati a následně odsouzeni k smrti. Pouhé tři dny před popravou však Japonsko kapitulovalo, což mu jistě zachránilo život. Ihned po skončení 2. světové války se vydal Choi do Soulu, kde s pomocí americké armády stal u zrodu právoplatné korejské armády. Vzhledem ke svým znalostem Karate (korejsky Tang Soo) a korejského Taek Kyon od počátku prosazoval zařazení výcviku bojového umění i v armádě. Avšak svědomí a hrdost mu nedovolovalo vyučovat v Koreji japonské bojové umění, neboť Japonsko jeho zemi tak dlouho a tak krutě utiskovalo. Proto začal na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci tvořit umění zcela nové, vhodné pro korejské vojáky. V červnu 1949 dostal Choi rozkaz studovat vojenskou školu pro pokročilé ve Spojených státech. Po jejím ukončení se vrátil zpět do Soulu, kde jej také zastihla Korejská válka (1950-53). Během ní se stal Choi generálem jihokorejské armády. Po jejím skončení se v září 1953 stal zakladatelem 29. pěchotní divize, která byla později známá jako „pěstní divize“. Kombinací vojenského drilu s výcvikem bojových umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci byli připraveni bojovat jak se zbraněmi, tak i bez nich.


Základy nového bojového (válečnického) umění Choi dokončil po 9-ti leté práci v roce 1954. Za tu dobu se však již značně odlišilo od japonského Karate i korejského Tang Soo a Taek Kyon. Proto generál Choi navrhl pro toto bojové umění zcela nový název. Památného dne 11. dubna 1955 jej tak v Soulu představil světové veřejnosti jako Taekwon-Do. V té době bylo generálu Choiovi teprve 37 let. Následně v roce 1959 sdružil 6 největších korejských škol bojových umění do jedné národní organizace, Korejského svazu Taekwon-Do. Stal se také jejím prvním prezidentem. Generál Choi měl vždy veliké přání, aby se jeho Taekwon-Do začalo vyučovat i mimo armádu a také mimo území Koreje. Proto velice často podnikal propagační cesty do zahraničí a všude kde přijel, si Taekwon-Do ihned získávalo značnou popularitu. Je zajímavé, že jednou z prvních zemí, kde se začalo Taekwon-Do vyučovat bylo i Západní Německo. Aby se mohlo Taekwon-Do dále volně šířit po celém světě byla 22. března 1966 v Soulu založena Mezinárodní federace Taekwon-Do (ITF), jejímž smyslem je přibližovat Taekwon-Do jako moderní umění sebeobrany lidem celého světa. Zároveň byl vytvořen jednotný systém soutěží s přesnými pravidly i disciplínami a ujednotila se také kritéria pro získávání žákovských a mistrovských stupňů. Zakládajícími členy byli Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Západní Německo, Spojené státy americké, Turecko, Itálie a Egypt. Organizace se jen během prvních dvou let rozrostla na třicet zemí.


Prezidentem ITF se stal generál Choi Hong Hi. Koncem 60. let se při návštěvě Spojených států setkal generál Choi s tehdy ještě poměrně neznámým Bruce Leem v jeho restauraci, kde mu generál Choi udělil čestný I. Dan. Bohužel v roce 1972 byl generál Choi společně s mnoha svými mistry nucen odejít ze své rodné Koreje do exilu v Kanadě. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí byl nátlak úřadu jihokorejského prezidenta Park Chung Hi, směřujícího do přetvoření Taekwon-Do na politický nástroj, s čímž generál Choi naprosto nesouhlasil. Jeho myšlenka byla, že Taekwon-Do je pro každého bez rozdílu a bez podmínek. Od té doby žil generál Choi mimo Koreu. Sídlo ITF se přesunulo nejprve do Kanady a později do neutrálního Rakouska. Jihokorejská vláda se však nechtěla smířit s faktem, že Korea přestala být centrem ve světě již tolik populárního Taekwon-Do, a proto náměstek prezidentské ochranky Dr. Un Yong Kim dostal příkaz převzít Korejský svaz Taekwon-Do a následně založit novou mezinárodní federaci Taekwon-Do, která by měla ITF přímo konkurovat. V květnu 1973 tak vzniká za podpory jihokorejské vlády Světová federace Taekwondo (WTF). Další etapou ve vývoji Taekwon-Do (ITF) byl rok 1974, kde se v kanadském Montrealu konalo 1. sportovní mistrovství světa v Taekwon-Do. Od té doby se jich uspořádalo již 13. V roce 1980 navštívil generál Choi poprvé od svého odchodu do Japonska v roce 1937 také Severní Koreu (KLDR), aby i v této zemi představil Taekwon-Do. Přelomovým rokem v životě generála Choie byl jistě rok 1983, kdy poprvé vydal své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii Taekwon-Do, která obsahuje více jak 4.000 stran informací o Taekwon-Do. Tato encyklopedie se dočkala několika reedicí a dnes jí zná skoro každý student Taekwon-Do. Před několika málo lety, v září 1999 se stal generál Choiprezidentem Mezinárodní federace IMAC (International Martial Arts Comity), která sdružuje všechna významná bojová umění z celého světa. Bohužel pro nás všechny Generál Choi Hong Hi 15. června 2002 v korejském Pyongyangu ve věku nedožitých 84 let zemřel. V současné době se Taekwon-Do vyučuje ve 145 zemích celého světa a patří mezi nejpopulárnější umění sebeobrany na světě. To vše díky jednomu muži, který pro nás toto umění sebeobrany vytvořil a bez ohledu na rasu, vyznání, národnost nebo ideologii jej celý svůj dlouhý život vyučoval po celém světě.
Poslední místo odpočinku zakladatele a prezidenta Taekwon-Do I.T.F.

 generála Choi Hong Hi ( ? 15.6.2002 v 20.35 hod místního času ) na hřbitově vlasteneckých mučeníků v hlavním městě severní Koreje ( KLDR ) v Pyongyangu.


100 dní po jeho smrti, 22.9.2002 se na tomto místě sešla celá rodina pana generála společně s jeho studenty, mezinárodními instruktory a prezidenty z celého světa. Aby se zde uskutečnila velká vzpomínková akce.           Pane generále Choi Hong Hi děkujeme Vám za Taekwon-Do !!!